Vyvažovací hřídele

Funkce vyvažovacích hřídelí:

Vyvažovací hřídele jsou používány v motoru již dlouho a zajišťují lepší chod motoru bez nežádoucích vibracím.

Vyvažovací hřídele jsou umístěny buď ve vaně motoru nebo přímo v bloku motoru.

Jsou poháněny z kliky buď řetězem nebo ozubenými koly.

U vozidel VW grup jsou většinou umístěny ve vaně motoru a jsou uloženy do celku- vyvažovacího modulu.